Polmedicus

Posiadamy kilkuletnie doświadczenie w branży. Stwarzamy nowe miejsca pracy, wspieramy osoby pozostające od długiego czasu  w trudnej sytuacji materialnej oraz aktywizujemy je zawodowo. Najlepszym opiekunom i opiekunkom zapewniamy długoterminowe zatrudnienie i szansę na bezpieczną przyszłość.

Kim jesteśmy

Polmedicus jest licencjonowaną Agencją Zatrudnienia, która świadczy na terenie Niemiec usługi w zakresie pomocy przy prowadzeniu gospodarstwa domowego, opieki nad osobami w starszymi, osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi w miejscu ich zamieszkania, natomiast w Polsce prowadzi działalność w szczególności o charakterze informacyjno-rekrutacyjnym. Naszym niezaprzeczalnym celem jest umacnianie pozycji polskich pracowników na rynku europejskim. Wyróżnia nas przejrzystość działań i inwestycja w ludzi. Cenimy i wspieramy uczciwość oraz zaangażowanie. Budujemy trwałe relacje, oparte na zaufaniu i partnerstwie. Tworzymy przyjazny model biznesu, ukierunkowany na długotrwałą współpracę.

Siedziba Polmedicus mieści się w Poznaniu, w Centrum Zaawansowanych Technologii Nobel Tower. Designerski budynek należy to projektów ekologicznych, czyli przyjaznych dla środowiska i stanowi bezspornie komfortowe miejsce pracy.